Ty te moesz mie wasn wizytwk...

Fonoskopia - Biogen
Fonoskopia - Biogen

Ekspertyzy Fonoskopijne i Audiowizualne wykonywane są przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Ekspertyzy wykonujemy na potrzeby organów procesowych (Prokuratura, Policja, Sądy) oraz dla osób prywatnych.


Ekspertyzy Fonoskopijne i Audiowizualne wykonywane są przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Ekspertyzy wykonujemy na potrzeby organów procesowych (Prokuratura, Policja, Sądy) oraz dla osób prywatnych.


Fonoskopia - Biogen
ul. Mickiewicza Adama 63, 01-625 Warszawa
tel. (0-22) 669 36 97, tel. komórkowy 0-501 743 972, fax (0-22) 866 80 95